บริการกำจัดแมลง

บริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู แมลงบิน และสัตว์พาหะอื่นๆ
บริการภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

บริการวางระบบท่อกำจัดปลวก ระหว่างการก่อสร้าง
การป้องกันปลวกระบบวางท่อตามแนวคานคอดินใต้อาคาร เพื่อใช้ในการอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง อัดและฉีดน้ำยาเคมี เคลือบผิวดินใต้อาคาร ทำให้ผิวดินส่วนนั้น เป็นพิษเกินกว่าปลวกจะอาศัย หรือแทรกตัวผ่านขั้นมาทำลายอาคารได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในอนาคต