มด

ico_pest2

มด เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับคนในหลายๆ ลักษณะ ทั้งที่เป็นศัตรูทำลายพืชผลทางการเกษตรในแปลงเพาะปลูก ในโรงเก็บ เข้ามาก่อความรำคาญ และสร้างความเจ็บปวดแก่คน สัตว์เลี้ยง และทำให้ปนเปื้อนในอาหาร มดบางชนิดสามารถกัด หรือต่อยด้วยเหล็กใน ทำให้คนเกิดความเจ็บปวด ได้แก่ มดในวงศ์ย่อย Ponerinae, Cerapachyinae, Pseudomyrmecinae หรือ กลุ่มมดตะนอย ที่จริงกลุ่มอื่นก็ต่อยได้ เช่น พวกมดคันไฟ มดง่าม แต่ไม่เจ็บรุนแรงเท่ามดกลุ่มนี้ ส่วนสำหรับมดที่เราคุ้น เพราะเห็นเดินไปมาอยู่ในบ้าน และกัดเราตามแต่โอกาสนั้น เป็นมดงานที่ไม่มีเหล็กไน แต่ได้ใช้ประโยชน์จากกราม หรือเขี้ยวทั้งสองสูงสุดบางชนิด เช่น มดแดง มดคันไฟ กัดไม่พอยังปล่อยกรด หรือสารที่ทำให้ปวดแสบ ปวดร้อนเป็นของแถมด้วย ส่วนมดไม้มีกรามใหญ่ กัดทีเป็นแผลเหมือนโดยมีดบาด มดที่ถนัดใช้อาวุธแบบนี้ได้แก่ Formicinae ( วงศ์ย่อยของพวกมดแดงส้ม และ มดไม้ยักษ์) และ Dolichoderinae ( วงศ์ย่อยพวกมดเหม็น) สำหรับพิษมดกัดมดต่อยจะแสดงความรุนแรงเมื่อเข้าสู่ร่างกายเรามากน้อยขึ้นอยู่กับอาการแพ้ของแต่ละคน ถ้าแพ้น้อย แค่เจ็บปวด แต่ไม่บวม หรือ มีอาการอื่น แพ้ปานกลาง เพิ่มอาการฟกช้ำ หรือเป็นตุ่มใสๆ ซึ่งจะหายไปเองภายใน 1 สัปดาห์ ถ้าไม่เกา แพ้รุนแรงจะแน่นหน้าอก เพราะพิษของมันจะเข้าสู่กระแสเลือด และทำให้เลือดไหลเข้าหัวใจไม่สะดวก จากสาเหตุดังกล่าว มดจึงเป็น แมลงศัตรู (Pest) มีความจำเป็นที่จะต้องทำการควบคุม ป้องกัน และกำจัด